? һФƽس½:天门?/title> <meta name="description" content="һФƽس½:天门? /> <meta name="keywords" content="һФƽس½," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | <link rel="canonical" href="//www.vgfvb.icu/sites_88.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="osvg"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" //wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="//www.vgfvb.icu/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="osvg"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="osvg"><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li class="osvg"><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="osvg"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="osvg"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span class="osvg"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置Q?a href="/">首页</a> >  天门? </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <div class="zx_info"> <h1>һФƽس½:天门?/h1> <h6>  发布者:理员 日期Q?014/4/15 0:00:00 览Q??/h6> <div class="zx_info_con"> <p> <a href="//www.vgfvb.icu/">ͯһФƽͼ</a> www.vgfvb.icu    天门关位于丹霞山阛_x览区。过通泰桥,至阴阳界Q有一关隘Q两旁危岩壁立,云柱高耸,传说此关则达天界Q故?ldquo;天门?rdquo;。登关立望,可见峰立。每当云蒔Rl之Ӟ峰崖微露Q恍如v市蜃|瑶琳仙境。在q里Q也可见到鳌鱼石Qv豹石Q背上有一串脚华ͼ传说Z人真q?hellip;</p> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg"><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20140415120224.jpg" width="355" height="390" alt="" /></div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">天门?/div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg"><input type="image" src="/UploadFile/FCKeditor/image/20140415120328.jpg" width="504" height="316" /></div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">天门?/div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg"><strong class="osvg">话题</strong></div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">阴天黄昏前的时段Q错开人流的丹霞山Q选择“思h止步”的天门关Q无人做伴孤w前往。遍地落叶湿滑,一路蚊虫鸣叫,探险夹着淡E的惊慌。。?/div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">Q丹霞山调研Q虽然又累又热又囎ͼ但是回广州的时候好朋友都问我,我们是昨天去的吗Q大安觉得好多天之前就M。是因ؓ太充实了吧,山里的生zd见闻与在q里完全是天差地别。竹{、陡崖、竹林、山谗崖壁上的小寺,一切都是那么亲切熟悉。我q是喜欢生活在大自然里,单干净快乐Q日h落?/div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">朋友聚Q听他们说vd东韶x赏丹霞地貌的情景Q似乎没有感性的认识。不曾想周日回到上vQ傍晚看C?电视节目~~城市一对一Q正好在比对江西龙虎山和q东韶关的丹霞山Q两׃霞对应成,真是形成之美的两件巨作!</div> <div class="osvg"> </div> <div class="osvg">韶关南华寺,泡温泉,烧烤Q生日会Q?.2.3.4.月的Q再一ơ过生日收到礼物)很不错的土豪别墅度假村,业w山悬崖风?hellip;…有点哦Q赶脚晒照片 </div> </div> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="osvg"> <span class="osvg"><a href="#">更多</a></span>评论</h2> <div class="ib_con"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> <tr> <td style="color: #999"> 例如Q这产品怎么样呀Q? </td> </tr> <tr> <td width="464" valign="top"> <textarea name="txtComments" id="txtComments" style="width: 98%; height: 120px;"></textarea> </td> </tr> <tr> <td style="color: #666;"> 正常工作?:00Q?8:00Q您的提问会得到及时回答Q其它时D可能需{待较长旉 </td> </tr> <tr> <td> <input name="button" id="button" type="button" class="btn05" onclick="return SumitComment()" value="提交问题" /> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="osvg"> </ul> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href="/sites_135.html" target="_blank" title="矛_村的生态梯田风?">矛_村的生态梯田风?</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_134.html" target="_blank" title="业w山朝阛_">业w山朝阛_</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_133.html" target="_blank" title="业wq余晖">业wq余晖</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_129.html" target="_blank" title="锦江渔情">锦江渔情</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_128.html" target="_blank" title="锦石风光">锦石风光</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_125.html" target="_blank" title="玄机?>玄机?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_124.html" target="_blank" title="业w׃?>业w׃?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_123.html" target="_blank" title="业w山怪面?>业w山怪面?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_122.html" target="_blank" title=" 业wq云v仙境"> 业wq云v仙境</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_121.html" target="_blank" title="业w山双乳石">业w山双乳石</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_120.html" target="_blank" title="业w׃h面石">业w׃h面石</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_119.html" target="_blank" title="业wqh">业wqh</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_118.html" target="_blank" title="业w山天门关">业w山天门关</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_110.html" target="_blank" title="业wq烧云之美?>业wq烧云之美?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_109.html" target="_blank" title="l美业w">l美业w</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_108.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_107.html" target="_blank" title="城口恩村古村?>城口恩村古村?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_106.html" target="_blank" title="御风?>御风?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_100.html" target="_blank" title="锦江游船">锦江游船</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_95.html" target="_blank" title="仁化文峰?>仁化文峰?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_94.html" target="_blank" title="扶溪古夏藏用?>扶溪古夏藏用?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_93.html" target="_blank" title="业wq?>业wq?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_92.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_91.html" target="_blank" title="业w山双龙戏?>业w山双龙戏?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_90.html" target="_blank" title="늟朝曦">늟朝曦</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_89.html" target="_blank" title="锦岩飞?>锦岩飞?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_88.html" target="_blank" title="天门?>天门?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_87.html" target="_blank" title="杰阁晨钟">杰阁晨钟</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_86.html" target="_blank" title="松V涛风">松V涛风</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_85.html" target="_blank" title="通泰?>通泰?/a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="osvg"> <li title='业wq山客?> <span class="osvg">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span class="osvg">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span class="osvg">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span class="osvg">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span class="osvg">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="osvg">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.msivul.icu">pk10ƻҳ</a> <a href="//www.ytatjd.icu">DzؼԤ</a> <a href="//www.cgzkqn.com.cn">ׯƾ°</a> <a href="//www.vicorz.icu">pk10</a> <a href="//www.lzbimw.com.cn">Ϸ</a> <a href="//www.dxxwar.icu">ʱʱƽ̨ע</a> <a href="//www.gurojp.icu">Ʊ˫ˢˮ</a> <a href="//www.jyrjqn.com.cn">IJѺ˸й</a> <a href="//www.ohnemi.icu">һȫƻһ9</a> <a href="//www.wmfcmc.icu">˿Сô</a> <a href="//www.tjoikm.icu">ʱʱ</a> <a href="//www.uwmuzj.icu">Ƶ˹ƻapp</a> <a href="//www.tmqsfm.icu">ʱʱؼ</a> <a href="//www.rhuqrl.icu">15ֲʼƻ</a> <a href="//www.tevrnt.com.cn">ʱʱ360</a> <a href="//www.cncrfm.icu">΢Ŷᱦĵ</a> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="//www.vgfvb.icu/" title="ͯһФƽͼ">ͯһФƽͼ</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="osvg"> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="osvg"></span> </div>