? ֽƽФ:韶关高铁站有车到业w山吗Q?/title> <meta name="description" content="ֽƽФ:韶关高铁站有车到业w山吗Q? /> <meta name="keywords" content="ֽƽФ," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | <link rel="canonical" href="//www.vgfvb.icu/question_333.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="osvg"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" //wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="//www.vgfvb.icu/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="osvg"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="osvg"><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li class="osvg"><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="osvg"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="osvg"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <link href="css/room.gbk.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div id="nav_son"> <span class="osvg"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a></span>当前位置Q?a href="/index.html">首页</a> > 韶关高铁站有车到业w山吗Q?/div> <div id="mainContent"> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="osvg"> <li title='业wq山客?> <span class="osvg">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span class="osvg">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span class="osvg">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span class="osvg">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span class="osvg">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业wȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_268.html' title="业w山旅游攻略(2018完美整理)" > <font style="color:Red " >业w山旅游攻略(2018完美整理) </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_47.html' title="业w山客q时刻表" > <font style="color:Red " >业w山客q时刻表 </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_40.html' title="业w山日? > <font style="color:Red " >业w山日? </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_48.html' title="业wq怸日游" > <font style="color:Red " >业wq怸日游 </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_62.html' title="业w山门hD" > <font style="color:Red " >业w山门hD </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_135.html' title="业w山天? > <font style="color:Red " >业w山天? </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_54.html' title="业w山地? > <font style="color:Red " >业w山地? </font> </a> </li> <li class="osvg"> <a href='/NEWS_138.html' title="业w山旅游租?包R" > <font style="color:Red " >业w山旅游租?包R </font> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="osvg"> </ul> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="像q江">像q江</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="业w风景_a">业w风景_a</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="业w锦江?>业w锦江?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="丽的巴?>丽的巴?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="?>?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="矛_古村">矛_古村</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上业w">水上业w</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span class="osvg"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html" title="业w山旅游攻? target="_blank">更多</a></span>业w山旅游攻?/h4> <div class="sbox_con"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_136.html"> 长老峰一日游 </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_140.html"> 阛_山攻? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_349.html"> 韶关旅游ȝ </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_298.html"> 业w׃宿攻? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_156.html"> 长沙至丹霞山自驾? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_255.html"> 业wq食推? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_128.html"> 郴州至丹霞山三日? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_79.html"> 深圳至丹霞山高铁? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_93.html"> 业w山日出攻略游 </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/NEWS_58.html"> 香港业w׃日遊 </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="main"> <div id="list"> <div class="asklist_tab"> <ul class="osvg"> <li class="osvg">韶关高铁站有车到业w山吗Q?</li> </ul> </div> <div class="list_con"> <div class="list_box div0"> <p>我长沙到韶关高铁后,我是怎么从韶关高铁站坐RC霞山Q高铁站Q有直接C霞山的专车吗Q多钱一个hQ最晚一班R是几点到业w山。我是下午三点多C霞山的?/p> </div> </div> </div> <div class="list_top"> <h2 class="osvg"> <span class="osvg">最佳答?/span> <small></small> </h2> <div id="list_filter"> <p> <a href="//www.vgfvb.icu/">ͯһФƽͼ</a> www.vgfvb.icu 韶关武广高铁站,有RC霞山呀。你走出高铁出口后,往左手Ҏ向走厅R你可以看到业wq专R。高铁丹霞山的专车时_早上9:30 C?:30.每h21元。如果超q?人可以包车,大概140元。我们做了一个很实用的?a href="//www.vgfvb.icu/NEWS_268.html">业w山旅游攻?/a>?可以看看。也可以加我们微信:<img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20180622162125.png" alt="" /> 我帮你安排行E和路线Q交通等{?/p> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="osvg">业wq色酒?/h2> <div class="info_pic"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href="/hotel_51.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20130912/083416062.jpg" alt="业wq山客? width="160" height="120" />业wq山客?-98? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/hotel_4.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20110405/124131250.jpg" alt="业w山庄" width="160" height="120" />业w山庄--148? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/hotel_59.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20160720/120850530.png" alt="业w׃号公? width="160" height="120" />业w׃号公?-158? </a> </li> <li class="osvg"> <a href="/hotel_71.html"> <img border="0" src="/uploadfile/img/single/20161019/112111609.jpg" alt="爱l倾情主题酒店" width="160" height="120" />爱l倾情主题酒店--188? </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="osvg"> 其他回复</h2> <div class="ib_con"> <dl> <dt> 回复者:匿名游客 ?014/10/1 9:49:06 的回复: </dt> <dd>太贵了我也是乐昌人免好Q或半h</dd> </dl> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> <tr> <td style="font-size: 14px;"> <strong class="osvg">我要回复Q?/strong> </td> </tr> <tr> <td width="464" valign="top"> <textarea name="txtComments" id="txtComments" style="width: 98%; height: 120px;"></textarea> </td> </tr> <tr> <td style="color: #666;"> 正常工作?:00Q?8:00Q您的提问会得到及时回答Q其它时D可能需{待较长旉 </td> </tr> <tr> <td> <input name="button" id="button" type="button" class="btn05" onclick="return SumitComment();" value="提交问题" /> </td> </tr> </table> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="osvg">问题解答</h2> <div class="zx_list"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"><span class="osvg">2012/12/6 14:07:11</span> <a href="/question_312.html">接R电话</a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/3/27 19:18:56</span> <a href="/question_332.html">珠v至丹霞山的大?/a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/4/11 14:28:34</span> <a href="/question_333.html">韶关高铁站有车到业w山吗Q?/a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/4/11 14:32:58</span> <a href="/question_334.html">从韶关高铁打的到业wp多久多少钱?</a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/6/24 9:18:14</span> <a href="/question_347.html">业w山景区内可以开车进d</a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/7/15 9:49:29</span> <a href="/question_350.html">南华寺离业w山多q?</a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/7/16 9:19:01</span> <a href="/question_351.html">南华寺有车到业w׃Q?/a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/7/23 11:08:51</span> <a href="/question_352.html">东莞开车去业w山如何走Q?/a> </li> <li class="osvg"><span class="osvg">2013/7/26 14:45:20</span> <a href="/question_354.html">韶关高铁游R到南华寺吗?</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="osvg">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.znhtka.icu">۴67555 ̳</a> <a href="//3958371.cn">Dz</a> <a href="//www.wxqoog.icu">Dzרɱ׼ȷ</a> <a href="//www.bwxvfx.cn">Ѳʽid</a> <a href="//www.edlvno.com.cn">ʱʱͼ</a> <a href="//www.bpexds.icu">ֻ</a> <a href="//www.whwxkh.com.cn">йί</a> <a href="//www.tzbdky.icu">pk10ȫƻ</a> <a href="//www.khrbtg.icu">Ʊֵô</a> <a href="//9702897.com.cn">pk10ƻ</a> <a href="//www.jrfmlv.icu">͸϶ҽ</a> <a href="//www.umipyj.com.cn">齫ʮľӮСط</a> <a href="//www.gmuqru.icu">ʱʱɱ</a> <a href="//www.xwqngc.icu">Ϲʲôʱָ</a> <a href="//www.hudrlk.cn">ʱʱ˹ƻ</a> <a href="//www.ksresk.icu">Ӯͱpkʰbyk</a> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="//www.vgfvb.icu/" title="ͯһФƽͼ">ͯһФƽͼ</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="osvg"> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="osvg"></span> </div>