? ԭƽز:卧龙冈原始森?/title> <meta name="description" content="ԭƽز:卧龙冈原始森? /> <meta name="keywords" content="ԭƽز," /> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | <link rel="canonical" href="//www.vgfvb.icu/Sites_57.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span class="osvg"> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" //wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="//www.vgfvb.icu/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul class="osvg"> <li class="osvg"><a href="/index.html">??/a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li class="osvg"><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li class="osvg"><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li class="osvg"><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li class="osvg"><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li class="osvg"><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li class="osvg"><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li class="osvg"><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span class="osvg"> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置Q?a href="/">首页</a> >  卧龙冈原始森? </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <div class="zx_info"> <h1>ԭƽز:卧龙冈原始森?/h1> <h6>  发布者:理员 日期Q?013/2/17 0:00:00 览Q??/h6> <div class="zx_info_con"> <p> <a href="//www.vgfvb.icu/">ͯһФƽͼ</a> www.vgfvb.icu <strong class="osvg"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="text-indent: 21pt; font-family: 宋体">卧龙冈简?/span></span></strong><span style="text-indent: 21pt; font-family: 宋体">Q听名字p得是一个很秘Q神龙都在此休息的地斏V以此命名的地方Q肯定也会有不少来头。清代诗人称Q蜿蜒卧龙冈Q坡陀水一斏V河通马P岚气压虹梁。丹霞山卧龙冈原始森林是业wq遗成功后的一个新的旅游景炏V卧龙岗有点原始林的感觉。周围的I气清晰Q有天然大氧吧的U号。据考证周围的负d非常丰富。卧龙岗全长有五公里。游客朋友可以O步在卧龙岗,呼吸下卧龙岗的新鲜空气。看看卧龙岗的原始森林,的动植物?/span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">卧龙岗的生态保留完好,有原始的参天古木Q千q古树,也有l荫道。走在卧龙岗的时候,你会有一直与世无争、世外桃源的感觉。卧龙岗与翔龙湖比较q。你可以ƣ赏龙湖、I勒大佛、金城寨、屏风寨、黄沙坑、望郎归、东方女等景点。卧龙岗׃是具备原始森林的条g也成ZU考的一条线路。让专家人员通过研究更加了解业wq发展q程?/span></p> <p><span style="color: #ff0000"><strong class="osvg"><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">卧龙岗物U?/span></strong></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Q卧龙岗生态是多样的。完整的生态系l让整个保护区Ş成一个稳定的食物铄l。卧龙岗q有珍贵的动植物。如相思红豆、丹霞梧桐、崇安地蜥。卧龙岗?U珍E植物。其中最为尊늚Ȓ危物种Q丹霞梧桐、崇安地?/span></p> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong class="osvg"><span style="font-family: 宋体">卧龙岗的门票</span></strong></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">Q?/span><span lang="EN-US">60</span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">元,孩</span><span lang="EN-US">1.2-.15</span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">c_?/span><span lang="EN-US">1.2</span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">以下免费?/span></p> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong class="osvg"><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt">卧龙岗旅游攻?/span></strong></span><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">Q卧龙岗Q卧龙岗大概需?/span><span lang="EN-US" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">时的游E。如果您W一ơ来业w山,你必要准备三天的时间。用半天的来游卧龙岗?/span></p> <p> </p> <p>卧龙岗图?/p> <p><img alt="" width="497" height="658" src="//www.vgfvb.icu/UploadFile/FCKeditor/image/sss.jpg" /></p> <p>卧龙岗图?/p> <p> </p> <p><img alt="" width="692" height="499" src="//www.vgfvb.icu/UploadFile/FCKeditor/image/dddd.jpg" /></p> </div> </div> </div> <div class="info_box"> <h2 class="osvg"> <span class="osvg"><a href="#">更多</a></span>评论</h2> <div class="ib_con"> <dl> <dt>admin?014/4/6 1:28:27 评h_</dt> <dd class="info_ask_row">可以只买卧龙岗的吗Q?</dd> <dd>回答Q?/dd> </dl> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> <tr> <td style="color: #999"> 例如Q这产品怎么样呀Q? </td> </tr> <tr> <td width="464" valign="top"> <textarea name="txtComments" id="txtComments" style="width: 98%; height: 120px;"></textarea> </td> </tr> <tr> <td style="color: #666;"> 正常工作?:00Q?8:00Q您的提问会得到及时回答Q其它时D可能需{待较长旉 </td> </tr> <tr> <td> <input name="button" id="button" type="button" class="btn05" onclick="return SumitComment()" value="提交问题" /> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul class="osvg"> </ul> <ul class="osvg"> <li class="osvg"> <a href="/sites_135.html" target="_blank" title="矛_村的生态梯田风?">矛_村的生态梯田风?</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_134.html" target="_blank" title="业w山朝阛_">业w山朝阛_</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_133.html" target="_blank" title="业wq余晖">业wq余晖</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_129.html" target="_blank" title="锦江渔情">锦江渔情</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_128.html" target="_blank" title="锦石风光">锦石风光</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_125.html" target="_blank" title="玄机?>玄机?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_124.html" target="_blank" title="业w׃?>业w׃?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_123.html" target="_blank" title="业w山怪面?>业w山怪面?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_122.html" target="_blank" title=" 业wq云v仙境"> 业wq云v仙境</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_121.html" target="_blank" title="业w山双乳石">业w山双乳石</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_120.html" target="_blank" title="业w׃h面石">业w׃h面石</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_119.html" target="_blank" title="业wqh">业wqh</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_118.html" target="_blank" title="业w山天门关">业w山天门关</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_110.html" target="_blank" title="业wq烧云之美?>业wq烧云之美?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_109.html" target="_blank" title="l美业w">l美业w</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_108.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_107.html" target="_blank" title="城口恩村古村?>城口恩村古村?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_106.html" target="_blank" title="御风?>御风?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_100.html" target="_blank" title="锦江游船">锦江游船</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_95.html" target="_blank" title="仁化文峰?>仁化文峰?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_94.html" target="_blank" title="扶溪古夏藏用?>扶溪古夏藏用?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_93.html" target="_blank" title="业wq?>业wq?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_92.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_91.html" target="_blank" title="业w山双龙戏?>业w山双龙戏?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_90.html" target="_blank" title="늟朝曦">늟朝曦</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_89.html" target="_blank" title="锦岩飞?>锦岩飞?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_88.html" target="_blank" title="天门?>天门?/a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_87.html" target="_blank" title="杰阁晨钟">杰阁晨钟</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_86.html" target="_blank" title="松V涛风">松V涛风</a> </li> <li class="osvg"> <a href="/sites_85.html" target="_blank" title="通泰?>通泰?/a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul class="osvg"> <li title='业wq山客?> <span class="osvg">98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span class="osvg">188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span class="osvg">138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span class="osvg">118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span class="osvg">158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span class="osvg">148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong class="osvg">技术支?/strong></a> </p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.gwgvol.cn">ׯţţţ׿</a> <a href="//www.kgfrfh.cn">˿ļ</a> <a href="//2234691.com.cn">ʱʱʴע</a> <a href="//www.daqsxa.icu">ȫ챱pk˹ƻ</a> <a href="//www.tjkvzs.icu">3׬001</a> <a href="//www.uquhvc.icu">ͧƻ6</a> <a href="//www.rpbvcu.com.cn">agϷô</a> <a href="//www.qasrcb.icu">pk10534567</a> <a href="//www.plpztj.icu">ֲַʺ׬</a> <a href="//www.ukohnu.icu">ʱʱ</a> <a href="//www.sgnkop.com.cn">齫Ƶ</a> <a href="//www.feixpk.icu">ʱʱѡż</a> <a href="//www.mhpqmb.icu">ƱɹɺͿھʱʱ</a> <a href="//www.jutyof.icu">˫ɫͼ</a> <a href="//www.uaxlto.cn">ʱʱƽ̨</a> <a href="//www.cafdwv.icu">Ϻʱʱ</a> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a href="//www.vgfvb.icu/" title="ͯһФƽͼ">ͯһФƽͼ</a> <a class="shareCount"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong class="osvg"> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong class="osvg"> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span class="osvg"></span> </div>